Data: 23-24.04.2022

Montewhite LADY MELISSA
๐™€๐™๐™๐™Š๐™‹๐™€๐˜ผ๐™‰ ๐™’๐™„๐™‰๐™‰๐™€๐™ ๐™‹๐™–๐™ง๐™ž๐™จ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฎ & ๐˜ฝ๐™Š๐™Ž

MONTEWHITE Dolina Marzeล„
๐™€๐™๐™๐™Š๐™‹๐™€๐˜ผ๐™‰ ๐™…๐™๐™‰๐™„๐™Š๐™ ๐™’๐™„๐™‰๐™‰๐™€๐™ ๐™‹๐™–๐™ง๐™ž๐™จ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฎ

Montewhite LADY VELVET LOVE
๐˜ฝ๐™€๐™Ž๐™ ๐™‹๐™๐™‹๐™‹๐™” ๐™„๐™‰ ๐˜ฝ๐™๐™€๐™€๐˜ฟ ๐™‹๐™–๐™ง๐™ž๐™จ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฎ

Montewhite OH MAMA MIA
๐˜ฝ๐™€๐™Ž๐™ ๐˜ฝ๐˜ผ๐˜ฝ๐™” ๐™„๐™‰ ๐˜ฝ๐™๐™€๐™€๐˜ฟ ๐™‹๐™–๐™ง๐™ž๐™จ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฎ